Με ενσωμάτωση το 86,85% των ψήφων, ο Σπ. Σπύρου της ΝΔ κάνει την ανατροπή στο Ιόνιο. 

Προηγείται με βραχεία κεφαλή του Η. Μπεριάτου. Η διαφορά περιορίζεται σε 63 ψήφους!