Εγκυκλίους που αφορούν στη διαδικασία των επικείμενων δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε αυτές μεταξύ άλλων, προσδιορίζεται ο αριθμός των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με τον πληθυσμό της, βάση των στοιχείων της τελευταίας απογραφής.

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών

Δείτε ΕΔΩ την εγκύκλιο για τη διενέργεια των εκλογές για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών

Μπορείτε ακόμη να βρείτε τις εγκυκλίους τόσο στον ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ όσο και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών.