«Τα σημεία που συμφωνήθηκαν στη Γενεύη είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων υπέρβασης της κρίσης στην Ουκρανία» δήλωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος εκ μέρους της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Τώρα, σημασία έχει η συνεπής εφαρμογή όσων συμφωνήθηκαν , προκειμένου να αποκατασταθεί ,σε όλα τα επίπεδα ,κλίμα εμπιστοσύνης και αίσθημα ασφάλειας», κατέληξε.