Σπύρος Σπύρου κέρδισε το Ιόνιο με ποσοστό 50,80%. Κέρδισε 43.330 ψήφους έναντι 41.966 του Η. ΜΠεριάτου.