Τον «απαράδεκτο και αυθαίρετο» τρόπο, με τον οποίο επεμβαίνουν στους λαούς και τα έθνη με τις υποβαθμίσεις τους οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης στηλίτευσε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, μιλώντας σήμερα, 31 Μαρτίου, σε Συνάντηση Εργασίας με Ευρωβουλευτές της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με θέμα την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2013.

«Ένας οίκος αξιολόγησης, υποβάθμισε πρόσφατα περαιτέρω τη χώρα μας. Είναι ο ίδιος οίκος που βαθμολόγησε με 3Α τα τοξικά ομόλογα» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο λειτουργίας των οίκων αξιολόγησης.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την παρουσία της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Ελλάδα ως ένα μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης στις προσπάθειες της χώρας και του ελληνικού λαού και μάλιστα σε μια πάρα πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον «οδικό χάρτη» πάνω στον οποίο πρέπει να βασιστεί και να σχεδιαστεί η Πολιτική Συνοχής στην ΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Αυτός ο «οδικός χάρτης», ο οποίος έχει γνωστοποιηθεί από τον υπουργό και στον αρμόδιο επίτροπο της ΕΕ για την Περιφερειακή Συνοχή, κ. Γιοχάνες Χαν, πρέπει να βασίζεται στις εξής προϋποθέσεις:

1) Η Πολιτική Συνοχής θα πρέπει να ενδυναμωθεί οικονομικά και να καλύψει όλες ανεξαιρέτως τις περιφέρειες της ΕΕ.

2) Όταν θα αποφασιστεί η κατανομή των κονδυλίων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της κρίσης. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, για παράδειγμα, με χρήση των πιο πρόσφατων δεικτών. Στο πλαίσιο αυτό, οι ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλουν ώστε να ληφθούν υπόψη τουλάχιστον η περιφερειακοί δείκτες μέχρι το 2010 και οι εθνικοί δείκτες για το 2011.

3) Είναι χρήσιμο να προβλεφθεί η επαρκής κάλυψη για τις μεταβατικές περιφέρειες. Στο πλαίσιο αυτό η χώρα μας συμφωνεί με την πρόταση της Επιτροπής για μια μεταβατική (ενδιάμεση) κατηγορία με επαρκή χρηματοδότηση, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν οι ορατές επεμβάσεις που αφορούν τη Στρατηγική 2020 και όχι μόνο.

4) Πρέπει να τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις που συνδέονται με τους στόχους της Πολιτικής Συνοχής. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι προϋποθέσεις αυτές δεν θα πρέπει να είναι ασφυκτικές και μη ρεαλιστικές.

5) Η σύνδεση της Πολιτικής Συνοχής με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία είναι απαραίτητη και σημαντική, δεν θα πρέπει να περιορίσει την ευελιξία των κρατών μελών να προγραμματίζουν σύμφωνα με τις εθνικές ή περιφερειακές τους ανάγκες.

6) Οι περιφέρειες με τις μόνιμες γεωγραφικές παθογένειες θα πρέπει να τύχουν ειδικής προσοχής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία μιας διακριτής πολιτικής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, αλλά επίσης και με τη συμπερίληψη στην Ενδιάμεση κατηγορία, που έχει προταθεί από την Επιτροπή.

«Είναι ανάγκη να αξιοποιήσουμε την Πολιτική Συνοχής για να δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα στην Ευρώπη» υπογράμμισε ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης. «Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη που θα επενδύει στην καινοτομία, στη γνώση, στις νέες τεχνολογίες, μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, ισχυρή στις παγκόσμιες αγορές, μια Ευρώπη με κοινωνική αλληλεγγύη για τους πιο αδύνατους».

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η κ. Κονστάντσε Κρελ, συντονίστρια της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κ. Κρελ τόνισε τη σημασία της πολιτικής συνοχής ως εργαλείο που εκπληρώνει στόχους πέρα από την ατζέντα "Ευρώπη 2020", καθώς φέρνει κοντά όχι μόνο περιοχές, αλλά και τους λαούς της Ε.Ε. Η πολιτική συνοχής, υπογράμμισε η κ. Κρελ, πρέπει να αποτελεί στόχο ακόμη και σε δύσκολες δημοσιονομικά περιόδους, όπως η σημερινή, και πρέπει να λάβει υπόψη της τα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, της δημογραφικής ανάπτυξης, της νέας ενεργειακής πολιτικής. Γι’ αυτό και όπως τόνισε η κ. Κρελ, πρέπει να αναληφθούν μέσα και από την πολιτική συνοχής πρωτοβουλίες - κλειδιά για τις υποδομές, την έρευνα, την καινοτομία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογικής ανάπτυξης, την εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση και την ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα , ώστε οι περιφέρειες να μην είναι μόνες στην προσπάθειά τους.