Συνεχίζουν οι Τούρκοι να προκαλούν στο Αιγαίο δείχνοντας τον τελευταίο καιρό ιδιαίτερη προτίμηση στο να στέλνουν στον Εθνικό Εναέριο Χώρο μας αεροσκάφη ναυτικής συντεργασίας -ηλεκτρονικού πολέμου.

Συγκεκριμένα σήμερα δύο αεροσκάφη CN-235 κινήθηκαν από Βορά προς Νότο και από Νότο προς Βορά πλησίον των ελληνικών νησιών που βρίσκονται κοντά στα παράλια τους.

Αυτή η εμμονή στο συγκεκριμένο δρομολόγιο προβληματίζει το Ελληνικό Πεντάγωνο . Δεν γνωρίζουμε ίσως τη πετυχαίνουν πέρα από την αμφισβήτηση των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ίσως να μην ξέρουμε τι συσκευές φέρουν αυτά και τι πληροφορίες παίρνουν.

Πάντως καταγράφτηκαν δεκαεννέα παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου μας.