Γράφει η Αγγελική Κιλιντζόγλου

Η μείωση των επικουρικών συντάξεων, η κατάργηση του συνόλου των φόρων υπέρ τρίτων, η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων αλλά και αλλαγές στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών προβλέπονται μεταξύ άλλων στη λίστα με τα 12 προαπαιτούμενα για την εκταμίευση των δύο υποδόσεων 2 δισ. ευρώ το καλοκαίρι.

Μπορεί κατά την συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας (EuroWorking Group) να εγκρίθηκε και τυπικά η τμηματική καταβολή της συνολικής δόσης των 8,3 δισ. ευρώ ωστόσο η Αθήνα πρέπει να ολοκληρώσει σειρά νέων μεταρρυθμίσεων για να λάβει τα χρήματα.

Συγκεκριμένα, η δόση των 8,3 δισ. ευρώ «σπάει» σε 6,3 δισ. ευρώ που αναμένεται να εκταμιευθούν άμεσα και σε δύο υπό-δόσεις του 1 δισ. ευρώ οι οποίες συνδέονται με έξι προαπαιτούμενες δράσεις η κάθε μία.

Τα προαπαιτούμενα του Μαΐου

1. Ψήφιση του νόμου για το υπαίθριο εμπόριο (ψηφίστηκε).

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων κωδικοποιείται η νομοθεσίας για το υπαίθριο εμπόριο, τις λαϊκές και τις βιολογικές αγορές, οι άδειες των πωλητών θα χορηγούνται και θα ανανεώνονται με κλήρωση, ενώ θα υπάρξει διαχωρισμός των παραγωγών από τους επαγγελματίες πωλητές στις λαϊκές αγορές ώστε να γνωρίζει ο καταναλωτής τι αγοράζει και από ποιον και να ενταθεί ο ανταγωνισμός. Παράλληλα προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, διοικητικές και ποινικές για τους παραβάτες.

2. Ψήφιση του νόμου για την αδειοδότηση των επενδύσεων και του νόμου για τον χωροταξικό σχεδιασμό.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η αδειοδότηση των επιχειρήσεων με ένα σύστημα αυτοσυμόρφωσης, η θέσπιση αντικειμενικών προτύπων και προδιαγραφών και η μετάθεση των ελέγχων από το στάδιο πριν την ίδρυση στο στάδιο μετά την λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης θα γίνεται πιστοποίηση και από ιδιωτικούς φορείς για όποιον το επιθυμεί και δημιουργείται κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα για όλες τις αδειοδοτήσεις όπου θα γίνεται η αίτηση και θα είναι και μητρώο για όλες τις αδειοδοτήσεις.

3. Συμπλήρωση της λίστας με τους φόρους και τις χρεώσεις υπέρ τρίτων. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει την υποχρέωση εξορθολογισμού περίπου 150 μη ανταποδοτικών χρεώσεων, από τις 350 περίπου που έχουν καταγραφεί από τα υπουργεία και τους φορείς του Δημοσίου.

4. Ψήφιση νόμου με τον κώδικα συμπεριφοράς για τα κρατικά και κυβερνητικά στελέχη με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς το οποία εκκρεμεί από τον Απρίλιο.

5. Κοινή Υπουργική Απόφαση για το συμψηφισμό της επιστροφής του ΦΠΑ και των οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Ο συμψηφισμός αφορά φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το αν έχουν κάνει ρύθμιση χρεών ή όχι. Έτσι ακόμη και όσοι πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους δεν θα παίρνουν επιστροφή φόρου ή ΦΠΑ, αλλά τα αναλογούντα ποσά θα παρακρατούνται απευθείας από την εφορία και θα πηγαίνουν κατευθείαν στα ασφαλιστικά ταμεία, μειώνοντας το ποσό που θα έχουν να καταβάλουν για τις επόμενες δόσεις.

6. Ψήφιση νόμου για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών και για τη μείωση των περιθωρίων κέρδους των φαρμακείων.

Στόχος είναι έως τον Ιούνιο να έχει ανακοινωθεί σχέδιο για τη δωρεάν πρόσβαση σε βασικά φάρμακα των ανασφάλιστων στη χώρα μας, οι οποίοι εκτιμάται ότι κυμαίνονται μεταξύ 1.900.000 και 2.400.000 πολιτών.

Μάλιστα όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, ενδοκυβερνητικά έχει προχωρήσει η συζήτηση για την εξεύρεση επιπλέον πόρων, που θα διατεθούν αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη του κόστους των φαρμάκων που συνταγογραφούν οι γιατροί του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) σε ανασφάλιστους.

Σε ό,τι αφορά στα φαρμακεία προβλέπεται η μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών στο 15%.

Τα προαπαιτούμενα του Ιουνίου

Τα προαπαιτούμενα που πρέπει να ολοκληρωθούν ως το τέλος Ιουνίου είναι τα εξής:

1. Υιοθέτηση νομοθεσίας για τη συγχώνευση υπό το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των Επικουρικών Ταμείων και εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος από 1.1.2015 για όλα τα Ταμεία που δεν ανήκουν αυτή τη στιγμή στο ΕΤΕΑ. Στο υπουργείο Εργασίας εξετάζουν πιθανές λύσεις και για την ουσιαστική ενιαιοποίηση των όρων ασφάλισης και συνταξιοδότησης των περίπου 7 εκατομμυρίων ασφαλισμένων που θα ενταχθούν στο νέο αυτό σύστημα.

2. Ψήφιση του νόμου για τα δάση. Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων την προστασία με συγκεκριμένα μέτρα -πέραν των δασών και των δασικών εκτάσεων- και των δημοσίων γαιών, στις οποίες υπάγονται οι δημόσιες χορτολιβαδικές, βραχώδεις, πετρώδεις και βαλτώδεις εκτάσεις, τα ορεινά ρέματα καθώς και οι περιοδικώς κατακλυζόμενες εκτάσεις που δεν φέρουν δασική βλάστηση.

Τα μέτρα προστασίας πρέπει να αποβλέπουν στην διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των ανωτέρω εκτάσεων, ωστόσο υπό προϋποθέσεις οι ανωτέρω προστατευτέες εκτάσεις μπορεί στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης να μεταβάλλουν την κατά προορισμό χρήση τους ή να εξυπηρετούν και άλλες χρήσεις, για λόγους επιβαλλόμενους από το δημόσιο συμφέρον.

3. Ψήφιση πολυνομοσχεδίου για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση των διοικητικών βαρών στο Δημόσιο.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα συνεργασίας με τον ΟΟΣΑ για την άρση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας. Γίνεται χαρτογράφηση της νομοθεσίας, με τελικό στόχο τη μείωση κατά 25% των διοικητικών βαρών που λειτουργούν ανασταλτικά για την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και ενισχύουν τα φαινόμενα διαφθοράς. Σύμφωνα με το σχετικό νομοσχέδιο το πρόγραμμα «μειώσεις και απλουστεύσεις» θα αποτελεί πλέον σταθερό προσανατολισμό της δημόσιας διοίκησης και όχι εφάπαξ διαδικασία.

4. Κατάργηση από 1.1.2015 των κοινωνικών πόρων (φόροι υπέρ τρίτων κλπ.) που χρηματοδοτούν τις επικουρικές συντάξεις Ταμείων αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας.

Καταργείται από 1.1.2015 του συνόλου των κοινωνικών πόρων με τους οποίους τροφοδοτούνται επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ωστόσο η εν λόγω κατάργηση αναμένεται να δημιουργήσει πρόσθετο χρηματοδοτικό κενό για τα ασφαλιστικά Ταμεία περί τα 350 εκατ. Ευρώ.

5. Ψήφιση του νόμου για τη μικρή ΔΕΗ (κατατέθηκε στη Βουλή) και για την εκκαθάριση όλων των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου προς την ΔΕΗ.

Με βάση το νομοσχέδιο, δημιουργείται νέα εταιρεία 100% θυγατρική της ΔΕΗ η οποία θα διατεθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού σε ιδιώτες. Η νέα εταιρεία θα περιλαμβάνει συνολικά έντεκα μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 2.768 μεγαβάτ, πέντε λιγνιτωρυχεία, πάνω από 3.000 εργαζόμενους αλλά και το ένα τρίτο της εμπορικής δραστηριότητας της σημερινής ΔΕΗ που ισοδυναμεί με περίπου 2 εκατομμύρια πελάτες ή περίπου 1,8 - 2 δισ. ευρώ τζίρο. Στη νέα εταιρεία, σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα μεταβιβαστούν και οι εγγυήσεις τρίτων υπέρ ΔΕΗ που αφορούν σε υποχρεώσεις που περιέρχονται στη νέα εταιρεία.

6. Ψήφιση του νόμου για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και νομοθεσίας για τη «δήλωση και την παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων» με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Με το προωθούμενο νομοθετικό πλαίσιο θα ενισχύεται η διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων, με πρόνοιες που παραπέμπουν στο «αμερικανικό μοντέλο». Έτσι τα κόμματα στο εξής θα είναι υποχρεωμένα να δημοσιοποιούν τις πηγές χρηματοδότησής τους, όταν είναι ιδιώτες, ενώ θα υπάρξει και μηχανισμός ελέγχου των δαπανών τους.