Ολοκληρώθηκε  η συνεδρίαση της Επιτροπής για το ευρωομόλογο η οποία έχει συσταθεί μετά από πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Γιώργου  Παπανδρέου.

Στη συνεδρίαση στην οποία προήδρευσε η βουλευτής Βάσω Παπανδρέου αποφασίστηκε ο καλύτερος συντονισμός και η κινητοποίηση προσωπικοτήτων διαφόρων κρατών της Ευρώπης ώστε να υπάρξει δημοσιοποίηση του θέματος του ευρωομολόγου και να δημιουργηθεί η απαραίτητη εκείνη πολιτική ζύμωση μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης.

Η πρωτοβουλία αυτή προωθείται τόσο από το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα όσο και από την Ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.