Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, επισκέφθηκε σήμερα τη Λάρισα προκειμένου να ενημερώσει τους προϊσταμένους όλων των οικονομικών υπηρεσιών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας για το νέο οργανωτικό σχήμα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.). 

Όπως επεσήμανε ο κ. Θεοχάρης, ολοκληρώνεται σε ένα μεγάλο βαθμό ένα έργο που ξεκίνησε το 2011 και άλλαξε το πρόσωπο της Φορολογικής Διοίκησης. Εξάλλου, εξέφρασε την βεβαιότητα ότι οι εισπρακτικές επιδόσεις του φοροεισπρακτικού μηχανισμού θα ξεπεράσουν και φέτος τους στόχους του προϋπολογισμού, αναστρέφοντας σταδιακά την τάση απόκλισης που διαμορφώθηκε τους πρώτους μήνες του χρόνου.

Όπως τόνισε ο γενικός γραμματέας η Γ.Γ.Δ.Ε., αποκτά το σύνολο των λειτουργιών που σχετίζονται με την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, όπως τους φορολογικούς ελέγχους, τα πληροφοριακά συστήματα και τους εσωτερικούς ελέγχους και την απαραίτητη αυτονομία (διοικητική και οικονομική) για την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Αξιοποιώντας τις προτάσεις της τεχνικής βοήθειας από τους Διεθνείς Οργανισμούς και προσαρμόζοντας αυτές στις ανάγκες της Ελληνικής Φορολογικής Διοίκησης, αλλά κυρίως με την προσπάθεια και τις θυσίες των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε., ολοκληρώσαμε σημαντικές μεταρρυθμίσεις που την καθιστούν ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ευέλικτο οργανισμό, που θα αποτελέσει πρότυπο και μέτρο σύγκρισης για το υπόλοιπο δημόσιο τομέα της χώρας μας ανέφερε ο κ. Θεοχάρης.

Αποστολή μας υπογράμμισε, είναι η βελτιστοποίηση της είσπραξης των φορολογικών εσόδων, με γνώμονες τη συνταγματική επιταγή για φορολογική ισότητα και τη στήριξη της προσπάθειας του έθνους να ελεγχθεί το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος και με τις μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για την εκπλήρωση της. Με συνεχή προσπάθεια από το σύνολο των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. και ακολουθώντας τις αξίες της δικαιοσύνης, της ακεραιότητας, του επαγγελματισμού και της καινοτομίας, που πρεσβεύουμε, εκπληρώνουμε τους στόχους που μας έχουν τεθεί και βοηθάμε στην εθνική προσπάθεια για την επιστροφή της χώρας στην ομαλότητα.