ιχθυοκαλλιέργεια είναι υγιής δραστηριότητα και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της υπεραλίευσης και στην προστασία των πληθυσμών άγριων ψαριών". Αυτό τόνισε σήμερα από τις Βρυξέλλες η Επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων και Αλιείας, Μαρία Δαμανάκη, σε μια ειδικά οργανωμένη εκδήλωση στο πλαίσιο της Seafood Expo Global.

Στην εκδήλωση, που αποτελεί τμήμα της εκστρατείας της Επιτροπής «Αχώριστοι» για την προώθηση της αειφόρου παραγωγής προϊόντων της θάλασσας, η Επίτροπος Δαμανάκη υπογράμμισε τα ειδικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ιχθυοκαλλιέργειας ή υδατοκαλλιέργειας, λέγοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Όσο αυξάνεται ο ανθρώπινος πληθυσμός, τόσο αυξάνεται η ζήτηση για ψάρια. Χωρίς την ιχθυοκαλλιέργεια απλώς δεν θα υπάρχουν αρκετά ψάρια για κατανάλωση και θα διακυβεύεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των αποθεμάτων άγριων ψαριών. Τα νωπά, τοπικά και υγιή ψάρια που εκτρέφονται στην ΕΕ πληρούν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών και έχουν νόστιμη γεύση».

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της σήμερα η Επιτροπή, τμήμα της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής αποτελεί η δέσμευση της ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Μια πρόσφατη σειρά κατευθυντήριων γραμμών παρουσιάζει τις κοινές προτεραιότητες και τους γενικούς στόχους του ευρωπαϊκού τομέα ιχθυοκαλλιέργειας που περιλαμβάνουν τη βελτίωση της πρόσβασης στο χώρο και το νερό, τη διατήρηση υψηλών προτύπων για την υγεία και το περιβάλλον, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Χρηματοδοτική στήριξη για την επίτευξη του στόχου αυτού θα είναι διαθέσιμη μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, ενώ θα χρηματοδοτηθεί επίσης η έρευνα που ενισχύει την αειφόρο ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, η μισή ευρωπαϊκή παραγωγή αποτελείται από οστρακόδερμα, μεταξύ των οποίων τα μύδια και τα στρείδια είναι τα δημοφιλέστερα, ενώ στα υπόλοιπα είδη ανήκουν τα θαλάσσια ψάρια, όπως ο σολομός, το λαβράκι και η τσιπούρα, και τα ψάρια του γλυκού νερού, όπως η πέστροφα και κυπρίνος. Στην ΕΕ, το 68 % της κατανάλωσής σε θαλάσσια προϊόντα εισάγεται, και μόνον το 10 % προέρχεται από εκτροφή εντός της ΕΕ. Περισσότερα από 80.000 άτομα απασχολούνται ήδη άμεσα στον κλάδο της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, και ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα των θαλάσσιων προϊόντων προέρχεται από ιχθυοκαλλιέργειες της ΕΕ.

Σημειώνεται τέλος ότι η Seafood Expo Global, που πραγματοποιείται στο Heysel, στις Βρυξέλλες, είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως εμπορική έκθεση για τα προϊόντα της θάλασσας και συγκεντρώνει πάνω από 1.600 εκθέτες από περισσότερες από 70 χώρες.