Ογδόντα περιοδείες και εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα στο πλαίσιο του προγραμματισμού και του σχεδιασμού της «Ελιάς- Δημοκρατικής Παράταξης» σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τις περιοδείες και τις εκδηλώσεις των υποψηφίων ευρωβουλευτών που προγραμματίστηκαν από τους ίδιους.

Για το επόμενο διάστημα έχουν προγραμματιστεί ακόμη 40 περιοδείες και εκδηλώσεις της Ελιάς- Δημοκρατικής Παράταξης σε όλη τη χώρα έως τις 25 Μαΐου.