«Αργά και προσεκτικά η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές, εξέρχεται από την κρίση και χαράσσει την αναπτυξιακή στρατηγική της», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας κατά την παρέμβασή του, στην υπουργική Σύνοδο του ΟΟΣΑ στο Παρίσι.

«Μέσω μιας εξωστρεφούς αναπτυξιακής στρατηγικής, για τη χάραξη της οποίας ο ΟΟΣΑ μας παρέχει σχετική βοήθεια, επιδιώκουμε να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη από τη συνεργασία μας με του εταίρους», πρόσθεσε.

Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι έχουν εξαλειφθεί τα δύο βασικά αίτια της κρίσης, που ήταν τα «δίδυμα ελλείμματα, ήτοι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Τα ελλείμματα αυτά ήταν γύρω στο 15% του ΑΕΠ ενώ τώρα «έχουν σχεδόν μηδενισθεί», ανέφερε.

Αναφερόμενος στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, o υπουργός τόνισε ότι μετά από τέσσερα χρόνια «επίπονων προσπαθειών» ίσως έχει πετύχει «την πιο εντυπωσιακή βελτίωση στην ιστορία του ΟΟΣΑ, σε επίπεδο δημοσιονομικού ελλείμματος, ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και ανταγωνιστικότητας».

Στον τομέα της ζήτησης, ανέφερε ο κ. Στουρνάρας, η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας στηρίζεται στους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, στη μικρότερη κατανάλωση, δημόσια και ιδιωτική, στις μεγαλύτερες επενδύσεις και στις εξαγωγές.

Στο δε τομέα της προσφοράς, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε εμπορεύσιμους κλάδους με τη μετατόπιση πόρων από μη εμπορεύσιμους. Οι κλάδοι αυτοί στους οποίους η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι: ο τουρισμός, η γεωργία, η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, η ενέργεια, ο τομέας των «logistics», η φαρμακευτική βιομηχανία, η βιομηχανία μετάλλων και δομικών υλικών, η ναυτιλία και οι μεταφορές.

Η καινοτομία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό προσανατολισμό για την Ελλάδα, λόγω του «εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, υψηλών προσόντων».

«Η πρόκληση είναι να μετατρέψουμε τα επιστημονικά επιτεύγματα σε καινοτομία, μέσω της κατάλληλης επιχειρηματικότητας και της σωστής τεχνικής βοήθειας», τόνισε ο υπουργός.

Παράλληλα ο κ. Στουρνάρας αναγνώρισε ότι η μετάβαση στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο αντιμετωπίζει το εμπόδιο της έλλειψης ρευστότητας που δυσκολεύει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνέπεια της έλλειψης αυτής είναι η αργή αύξηση των εξαγωγών, αφού λόγω της κρίσης, οι επιχειρήσεις δεν έχουν εξαγωγικές πιστώσεις.

Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων, κυρίως από το εξωτερικό με τη μορφή επενδύσεων, για τη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού προτύπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ελλάδα μόλις δημιούργησε το «Ινστιτούτο για την Ανάπτυξη» δηλαδή ένα αναπτυξιακό ταμείο για την προσέλκυση επενδυτών, τόνισε ο υπουργός.

«Είναι ανάγκη να δημιουργήσουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υποστήριξη τόσο των, ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων, όσο και των start ups από νέους επιχειρηματίες σε τομείς της σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά και παραδοσιακούς, της ελληνικής οικονομίας» κατέληξε ο Γ. Στουρνάρας.