Την πολιτική και τις βασικές δράσεις που έχει προωθήσει η χώρα μας, για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση, παρουσίασε η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ε. Χριστοφιλοπούλου στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership - OGP), που πραγματοποιείται στο Δουβλίνο.

Η κ. Χριστοφιλοπούλου στάθηκε ιδιαίτερα στη διαφάνεια και το πρόγραμμα «Διαύγεια», καθώς και στη νέα πολιτική που προωθεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την ανοιχτή διάθεση της δημόσιας πληροφορίας.

Επίσης παρουσίασε το εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2014 - 2016, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση, αλλά και τη διαδικασία ευρείας διαβούλευσης και συνεργασίας του υπουργείου με τους κοινωνικούς φορείς για τη συν-διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης.