Οι ένστολοι μπορούν να έχουν τατουάζ, αλλά όχι σε εμφανές σημείο του σώματος τους και η απεικόνιση του να μην προκαλεί αλλά και να είναι συμβατή με την ουδετερότητα που το Σύνταγμα επιβάλλει για τους ενστόλους.

Την παραπάνω απόφαση πήρε το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαιώνοντας δύο ειδικούς φρουρούς οι οποίοι διεγράφησαν από τον πίνακα επιτυχόντων επειδή είχαν δερματοστιξία (τατουάζ).

Ειδικότερα, το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας αφού ερμήνευσε το συνταγματικό χάρτη και την ισχύουσα νομοθεσία έκρινε ότι «συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών, εφόσον όμως αυτό είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις τους είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλούν κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους.