Το ολοκληρωμένο πλαίσιο του για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, για την "Ελλάδα μετά το μνημόνιο", έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ, σε συνέχεια της χτεσινής παρουσίασης του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης από τον πρόεδρο του Κινήματος, Ευάγγελο Βενιζέλο, σε ομιλία του στη Θεσσαλονίκη.
 
Το πλαίσιο για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο αποτυπώνεται λεπτομερώς σε 26 σελίδες που περιλαμβάνουν αναλυτικά τις θέσεις για κάθε μια από τις βασικές ενότητες, της στρατηγικής για την ανάπτυξη, τις προϋποθέσεις για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο και τους παραγωγικούς συντελεστές για αυτό, καθώς επίσης και τις τομεακές πολιτικές.
 
Στην πρώτη ενότητα υπό τον τίτλο: "Η Ελλάδα επιστρέφει", σημειώνεται ότι "τώρα είναι η ώρα για μια νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που θα κινητοποιεί για την επίτευξη αυτών των στόχων, όλες τις ζωντανές και παραγωγικές δυνάμεις της χώρας. Όλες τις δυνάμεις του έθνους, όλες τις δυνάμεις της περιφέρειας, όλες τις ηλικίες". Προσδιορίζεται επιπλέον ως κεντρικός στόχος η μετατροπή των πρώτων θετικών σημαδιών ανάκαμψης "σε μια πραγματικά βιώσιμη έξοδο από την κρίση", "σε μια ανάπτυξη διατηρήσιμη, παραγωγική και όχι καταναλωτική, που δημιουργεί νέες σταθερές και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας". "Η ενίσχυση της απασχόλησης, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας είναι ο κύριος στόχος μας", τονίζεται.
 
Κεντρική θέση αναφορικά με τη στρατηγική για την ανάπτυξη συνιστά ότι "το νέο παραγωγικό - αναπτυξιακό πρότυπο βασίζεται στα προφανή συγκριτικά πλεονεκτήματα  της χώρας και τους ενδογενείς της πόρους: στη γη και τους ανθρώπους".
 
Η τρίτη ενότητα αφορά στις προϋποθέσεις για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο με πρώτη και "αυτονόητη" την πολιτική σταθερότητα "στη βάση της οποίας βρίσκεται η αναγκαία κοινωνική συνοχή και συναίνεση". Σε αυτή εντάσσεται και ο ρόλος του Συντάγματος, με την επισήμανση, μεταξύ άλλων, ότι "η διαδικασία της αναθεώρησης πρέπει συνεπώς να αξιοποιηθεί ως μοχλός για πολιτικές πρωτοβουλίες που ενώνουν ξανά το έθνος και την κοινωνία που λόγω κρίσης διδάχτηκε σε λάθος βάση υπό την πίεση της εύκολης «αντιμνημονιακής» δημαγωγίας, που χάνει το αντικείμενο της με την έξοδο από τη κρίση και το μνημόνιο".

Στις προϋποθέσεις για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο αναπτύσσονται επίσης εκτενώς και οι εξής: Μακροοικονομικό Πλαίσιο-Δημοσιονομική ισορροπία, Φορολογική πολιτική, Αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, Ενίσχυση Θεσμών-Διαφάνεια, Λειτουργία Δικαιοσύνης, Ρυθμιστικό Πλαίσιο-Ανταγωνισμός, Περιφερειακή Πολιτική, Χωροταξία-Περιβαλλοντική πολιτική-Κλιματική αλλαγή, Καταπολέμηση Κοινωνικών Ανισοτήτων-Κοινωνική Συνοχή, Πολιτικές στήριξης των ανέργων και Ενίσχυσης της Απασχόλησης. Στην τελευταία αυτή προϋπόθεση περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η θέση για επανάληψη του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για 50.000 ανέργους, διπλασιασμός του προγράμματος αυτού και διεύρυνση του προγράμματος εισόδου στην αγορά εργασίας για 150.000 επιπλέον ανέργους με αιχμή τους νέους έως 29 ετών.
 
Κεντρικοί άξονες όσον αφορά στους παραγωγικούς συντελεστές για το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, αποτελούν οι εξής: Ανθρώπινο Δυναμικό-Παιδεία, Ανθρώπινο Δυναμικό-Εργασιακές Σχέσεις, Επενδυτική πολιτική, Αποκρατικοποιήσεις, Αγορές Κεφαλαίου-Τραπεζικό Σύστημα, Υποδομές.
 
Τέλος, αναπτύσσονται οι τομεακές πολιτικές που διαχωρίζονται στις εξής ενότητες: Πρωτογενής Τομέας, Τουρισμός, Ενέργεια-Ορυκτός Πλούτος, Μεταποίηση-Μικρομεσαίοι-Βιομηχανική πολιτική, Logistics/Μεταφορές, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ναυτιλία, Βιομηχανία Φαρμάκου.