Την σημασία της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κυριάκος Γεροντόπουλος στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη της ημερίδας, που διοργάνωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας, με θέμα «Αλληλεγγύη - το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας και η κοινωνική διάσταση των Πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», υπό την αιγίδα της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης και της ελληνικής προεδρίας, όπως είπε ο κ. Γεροντόπουλος, είναι η προώθηση της απασχόλησης και η αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσω της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας δομών, χρηματοδοτικών εργαλείων και θεσμικών μεταρρυθμίσεων που διασφαλίζουν μια αγορά εργασίας ανοιχτή σε όλους.

Ως Προεδρία, εξήγησε ο υφυπουργός, αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της απασχόλησης, στην κοινωνική συνοχή και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη διασφάλιση του δικαιώματος στην εργασία, μέσω της ανάπτυξης, αλλά και με ειδικές δράσεις για την κοινωνική προστασία. Πιστεύουμε ότι οι κοινωνικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψιν.

Ο κ. Γεροντόπουλος επεσήμανε την ανάγκη ενδυνάμωσης της κοινωνικής διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, με έμφαση στις κοινωνικές επενδύσεις και την κοινωνική καινοτομία και τόνισε τη σημασία της προώθησης του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα, αλλά και την κινητοποίηση ευρύτερων κοινωνικών, παραγωγικών φορέων, για την τόνωση της απασχόλησης και την εμβάθυνση της κοινωνικής διάστασης των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Η Εκκλησία της Ελλάδος, σημείωσε ο υφυπουργός, από την πλευρά της, πάντοτε, αλλά και πολύ περισσότερο στο πλαίσιο των δυσμενών συνθηκών της οικονομικής συγκυρίας, είναι απολύτως αφοσιωμένη στην άσκηση της διακονίας και το προνοιακό της έργο. Συμμετέχει ενεργά στην συλλογική προσπάθεια για κοινωνική συνοχή, ευημερία και πρόοδο, υλοποιώντας προγράμματα με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό περιεχόμενο. Στην προσπάθεια της αυτή, έχει την αμέριστη συμπαράσταση της Πολιτείας και τη συνεργασία των πολιτών.