Ως κορυφαία προτεραιότητα τόσο για την ΕΕ όσο και για την ελληνική Προεδρία ανέδειξαν την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, ο επίτροπος Περιβάλλοντος Γιάνες Ποτότσνικ, και ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης σε επιστημονικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα «τα θαλάσσια απορρίμματα και η ορθή διαχείριση τους στην περιοχή της Αδριατικής».

«Για την Ελλάδα, η ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος των θαλασσίων απορριμμάτων, μέσα από την εξάλειψη της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους και την υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, τόσο χερσαίου όσο και υδάτινου, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη των οικοσυστημάτων, είναι καθοριστικής σημασίας», δήλωσε ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης.

Από την πλευρά του ο επίτροπος Γιάνες Ποτότσνικ, ο οποίος βρίσκεται στη χώρα μας στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, ανέφερε ότι το 70-80% των θαλάσσιων απορριμμάτων προέρχονται από χερσαίες πηγές, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι «προκειμένου να υπάρξουν πραγματικά αποτελέσματα, το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί στην πηγή του».

Ο κ. Ποτότσνικ εξήγγειλε επίσης ότι στο προσεχές διάστημα θα ανακοινώσει σειρά μέτρων για την μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών. «Μέσα από μία κυκλική οικονομία τα απορρίμματα θα πάψουν να είναι πρόβλημα και θα μετατραπούν σε πολύτιμο πόρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την Ελλάδα στόχο αποτελεί η κατάρτιση, έως το 2015, προγράμματος μέτρων για την επίτευξη ή τη διατήρηση της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης.

Καθοριστικός παράγοντας για την εκπλήρωση των παραπάνω υποχρεώσεων είναι η περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης, της οποίας την Προεδρία έχει αναλάβει η χώρα μας για την επόμενη διετία, όπως επεσήμανε ο υπουργός ΠΕΚΑ.

Σημειώνεται τέλος ότι η γαλάζια οικονομία που αποτελεί βασικό άξονα προτεραιότητας της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. προσφέρει δουλειά σε πάνω από 5 εκατομμύρια ανθρώπους και συνεισφέρει με 500 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Ο στόχος είναι, μέχρι το 2020, να προσφέρει 7.000.000 θέσεις εργασίας και 600 δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία. Μέσω της Μεσογείου διακινείται το 30% του θαλάσσιου παγκόσμιου εμπορίου, καθώς και το ένα τέταρτο του θαλάσσια μεταφερόμενου πετρελαίου παγκοσμίως. Στις ακτές της κατοικούν πάνω από 155 εκατομμύρια, αριθμός που διπλασιάζεται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Ο μισός αλιευτικός στόλος της Ε.Ε. δραστηριοποιείται στη Μεσόγειο.