Με δύο βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής θα σχοληθείσ ήμερα σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων.

Κατά την άφιξή του, στο Συμβούλιο ο κ. Βενιζέλος δήλωσε: 

«To Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων πρέπει να προετοιμάσει, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, το επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Θα ασχοληθούμε με δύο βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής πολιτικής: Την Ελευθερία και τη Δικαιοσύνη, καθώς, επίσης, και με την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Δέκα ημέρες πριν από τις Ευρωπαϊκές Εκλογές, καθήκον μας είναι να παρουσιάσουμε μια νέα ευρωπαϊκή αφήγηση, να δώσουμε ελκυστικές απαντήσεις στην ευρωπαϊκή νέα γενιά. Αυτό είναι το κύριο πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα για μας σήμερα».