Τον Απρίλιο του 2005 διαπιστώνοντας το μεγάλο έλλειμμα προστασίας ατόμων που πάσχουν από ΣΚΠ, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη ΝΔ Μανώλης Μαυρομμάτης υπέβαλε σχετικό ερώτημα στον αρμόδιο Επίτροπο για θέματα υγείας, πώς πρόκειται να βοηθήσει την μελέτη με χρηματοδότηση της ΕΕ, αλλά και τι είχε γίνει μέχρι τότε.

Μετά την επερώτηση αυτή, η Commission προχώρησε στην χρηματοδότηση με κοινοτική συμβολή 11 εκατ. ευρώ προκειμένου να μελετηθούν οι γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες που συμβάλουν στην ΣΚΠ, καθώς και οι καινοτόμες θεραπείες.

«Ομάδες εργασίας Πανεπιστημίων καθώς και ομάδες προερχόμενες από μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις συμμετέχουν στο σχέδιο, ενώ οι συμμετέχοντες σε αυτή τη μεγάλη σύμπραξη ανήκουν στις πλέον εξαίρετες ερευνητικές ευρωπαϊκές ομάδες που εργάζονται στον τομέα της ΣΚΠ και των διαταραχών του νευροανοσοποιητικού συστήματος», δήλωσε ο κ. Μαυρομμάτης.

Μετά την πρότασή του αυτή να χρηματοδοτηθούν σχετικές μελέτες, η Commission την συμπεριέλαβε στο σχέδιο εργασίας 2006 για την εφαρμογή του προγράμματος κοινοτικής δράσης στον τομέα της δημόσιας υγείας και την χρηματοδότηση με το ποσό των 11 εκ. ευρώ τις δράσης για την αντιμετώπιση των πασχόντων ατόμων της ΣΚΠ.