Με τον συνδυασμό «Δικαίωμα στην πόλη» του Γιώργου Καμίνη ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στον δήμο Αθηναίων κατεβαίνει ο Αλέξανδρος Μοντιάνο.

Βιογραφικό Σημείωμα

Νομικός, Διεθνολόγος, ειδικευμένος στην ηγεσία μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων με πολύχρονη υπηρεσία στη βιομηχανία και τις επαγγελματικές οργανώσεις, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εκπροσωπεί ελληνικά κλαδικά όργανα επαγγελματικών οργανώσεων σε πανευρωπαϊκά ή παγκόσμια forum όπου ανταλλάσσονται απόψεις βασισμένες σε εφαρμοσμένες προτάσεις και λύσεις για ζητήματα οικονομικής ζωής των τοπικών κοινωνιών και συμμετοχής της κοινωνίας στην διαμόρφωση των κανόνων της ζωής της.

Έχει αναπτύξει συνεργασίες σε τομείς δράσης πολιτών, εκπαιδευτικούς, αθλητικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς φορείς και πέρα από τα σύνορα μας, στις πλατφόρμες ενδυνάμωσης των πολιτών σε τοπικό επίπεδο γειτονιάς. Μέσα από ταξίδια και αποστολές έχει αναπτύξει δικτύωση σε 92 χώρες με ιδιότητα σχετική με διεθνείς οικονομικές σχέσεις και θέματα κοινωνίας πολιτών. Η κοινωνία πολιτών δεν είναι μοναχά εθελοντισμός, αλλά κάθε οργανωμένη ή μη, συλλογική έκφραση που διεκδικεί και δρα στον χώρο που δεν πρέπει να καλύπτει το Κράτος και η Αγορά.

Ο Μοντιάνο φέρνει προτάσεις για παροχή υπηρεσιών στις ομάδες της κοινωνίας πολιτών για να ενδυναμωθούν και να διεκδικήσουν τον ρόλο τους. Να αξιολογούν το έργο τους και να λογοδοτούν, όχι μόνο έναντι του Κράτους ή των μελών τους αλλά και έναντι της ευρύτερης κοινωνίας. Συστήματα διαφάνειας και για τον ιδιωτικό τομέα όταν και όπου αυτός συναλλάσσεται με τον Δήμο.