Κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Ναυτιλία, που γιορτάζεται σήμερα, είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για τις ευκαιρίες που προσφέρει η θάλασσα και τη σπουδαιότητα τους, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θαλάσσιες δραστηριότητες, καθώς και τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα. Πρόκειται για έναν εορτασμό που στοχεύει στον ναυτικό κόσμο, το θαλάσσιο περιβάλλον και τις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης, αναφέρει σε μήνυμά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση» συνεχίζει ο υπουργός, «αντιλαμβανόμενη πλήρως τη σπουδαιότητα τη γαλάζιας οικονομίας μέσω της αξιοποίησης του δυναμικού των θαλασσών και των ωκεανών μας, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης και ανάπτυξης και έχοντας ήδη περίπου το 40% του ΑΕΠ της να παράγεται σε παράκτιες περιοχές και περίπου το 80% των εισαγωγών και εξαγωγών της ΕΕ να γίνεται από τη θάλασσα, κατ’ ουσία γιορτάζει τη μεγάλη σημασία που έχει η θάλασσα για τη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη.»

Στη συνέχεια, ο κ. Βαρβιτσιώτης τονίζει ότι αυτό αναδείχτηκε στην Άτυπη Διάσκεψη υπουργών Ναυτιλίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε στην Αθήνα με την υιοθέτηση της «Διακήρυξης των Αθηνών» και καταλήγει αναφέροντας ότι «το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, αντιλαμβανόμενο πλήρως τη σημασία της θαλάσσιας πολιτικής, κατάφερε μετά από σχετικές πρωτοβουλίες του, να διασφαλίσει τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα του έτους 2015 από τη χώρα μας και να καθορίσει ως πόλη φιλοξενίας του, τον Πειραιά».