Δείτε ΕΔΩ τη μοναδική εφαρμογή και το live blogging για έγκαιρη και άμεση ενημέρωση για όλα τα εκλογικά θέματα. 
 

Γράφει η Ντία Μούλου

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών, σύμφωνα με τα οποία θα αναδειχθούν οι νέοι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποσοτικά στοιχεία της προηγούμενης θητείας (2009-2014).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου που μόλις τελείωσε, οι ευρωβουλευτές συνεδρίασαν χιλιάδες ώρες, υπέβαλαν χιλιάδες γραπτές ερωτήσεις, προχώρησαν σε τροποποιήσεις, ενέκριναν εκθέσεις και έλαβαν πολλές και σημαντικές αποφάσεις.

Παράλληλα, το προηγούμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προχώρησε σε κρίσιμες αποφάσεις, οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των πολιτών και στα 28 κράτη - μέλη της Ένωσης.

Πέντε χρόνια δραστηριότητας σε αριθμούς

Επιτροπές

- 25 Επιτροπές και Υπο-Επιτροπές, από τις οποίες 3 προσωρινές
- 2.819 συνεδριάσεις
- 491 ακροάσεις
- 2.091 εκθέσεις που εγκρίθηκαν

Ολομέλειες

- 260 ημέρες ολομέλειας
- 2.162 ώρες συνεδριάσεων
- 20.696 ψήφοι
- 57.238 γραπτές ερωτήσεις
- 16.390 τροποποιήσεις υιοθετήθηκαν
- 18.449 τροποποιήσεις απορρίφθηκαν
- 2.583 κείμενα εγκρίθηκαν
- 952 νομοθετικές πράξεις

Συνεργάτες και πολίτες 

- 98 συναντήσεις με εθνικά κοινοβούλια
- 1.549 συναντήσεις τριμερούς διαλόγου (με το Συμβούλιο και την Επιτροπή)
- 1.393.526 επισκέψεις πολιτών 

Παραδείγματα από την άσκηση της νομοθετικής εξουσίας του ΕΚ (2009-2014)

Οικονομία: Χρηματοπιστωτική σταθερότητα

- Τραπεζική Ένωση, αποτροπή κρίσεων και χειρισμός των τραπεζών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες
- Έγκριση του νέου ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως προς την εποπτεία των τραπεζών
- Δημιουργία νέου ταμείου χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
- Εγγύηση των καταθέσεων έως τις 100.000 ευρώ ανά τράπεζα
- Έγκριση αναθεωρημένων δεσμευτικών κριτηρίων για τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους των κρατών - μελών
- Έγκριση αυστηρότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων για τις τράπεζες, ώστε να αυξηθεί η φερεγγυότητά τους και να αποφεύγονται οι πτωχεύσεις
- Περιορισμός των μπόνους των τραπεζικών, προκειμένου να μην υπάρχει κίνητρο για την υπερβολική ανάληψη κινδύνων
- Πρώτη νομοθετική ρύθμιση για τις υποθήκες
- Άνοιγμα της πρόσβασης σε τραπεζικές υπηρεσίες και της χορήγησης καρτών αυτόματης χρέωσης για όλους τους έχοντες μόνιμη διαμονή. Θέσπιση ευκολότερων όρων αλλαγής λογαριασμού
- Οι οργανισμοί αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας υποχρεώνονται να διενεργούν τις αξιολογήσεις κρατικού χρέους σε προκαθορισμένες ημερομηνίες (το πολύ τρεις φορές ετησίως)

Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις 

- Άσυλο, θέσπιση νέας πολιτικής που θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος του 2015, που καλύπτει τα βασικά δικαιώματα για τους αιτούντες άσυλο, όπως η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας
- Ίδια δικαιώματα για τους εποχιακούς εργαζομένους από τρίτες χώρες με τους πολίτες της χώρας υποδοχής, όσον αφορά στο ελάχιστο όριο ηλικίας, την αμοιβή, τις ώρες εργασίας, την άδεια, τους όρους υγείας και ασφάλειας κλπ.
- Αναγνώριση των διπλωμάτων, που πιστοποιούν επαγγελματικά προσόντα
- Μεταφορά κεκτημένων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, υπό προϋποθέσεις, για άτομα που μετακινούνται σε άλλη χώρα

Προστασία του καταναλωτή

- Επιστροφή των προϊόντων που αγοράζονται από το διαδίκτυο εντός 14 ημερών αν αλλάξουν γνώμη και ο έμπορος θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή απώλεια κατά τη μεταφορά
- Οι ετικέτες των τροφίμων θα αναφέρουν τις αλλεργιογόνες ουσίες που περιέχουν και το περιεχόμενό τους σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι, προκειμένου να καταπολεμηθούν η παχυσαρκία και τα καρδιακά νοσήματα
- Θέσπιση ορίων στα τέλη περιαγωγής (roaming) στις υπηρεσίες δεδομένων
- Θέσπιση κοινού φορτιστή μπαταρίας για όλα τα κινητά τηλέφωνα

Υγεία

- Καπνός, αντικαπνιστικά μέτρα και ρύθμιση για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα
- κοινοί κανόνες ασφαλείας για τα όργανα που προορίζονται για μεταμοσχεύσεις
- Φαρμακοεπαγρύπνηση: εύκολα προσβάσιμες ιστοσελίδες με πληροφορίες για τις παρενέργειες των φαρμάκων 
- Καταπολέμηση των πλαστών φαρμάκων, νέα διαδικασία αδειοδότησης για τα διαδικτυακά φαρμακεία
- Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας σε άλλα κράτη μέλη και επιστροφή των εξόδων, σύμφωνα με τη χώρα καταγωγής. Για ορισμένες θεραπείες θα ζητείται προέγκριση από τη χώρα διαμονής, αλλά κάθε άρνηση παροχής υπηρεσιών πρέπει να είναι αιτιολογημένη
- Αυστηρότερα όρια για τα βιομηχανικά απόβλητα από το 2016

Μεταφορές και μετακινήσεις

- Οι επιβάτες της ακτοπλοΐας θα αποζημιώνονται σε περίπτωση ακύρωσης των πλόων
- Οι επιβάτες λεωφορείων θα λαμβάνουν το αντίτιμο του εισιτηρίου καθώς και αποζημίωση, σε περίπτωση ακύρωσης του δρομολογίου
- Διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στα πλοία και τα λεωφορεία
- Οι οδηγοί θα πληρώνουν πρόστιμα για τις παραβάσεις στις οποίες υποπίπτουν σε άλλα κράτη - μέλη υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τους διαμένοντες σε αυτά
- Οι αεροπορικές εταιρείες θα γνωστοποιούν τους καταλόγους των επιβαινόντων εντός δύο ωρών από ενδεχόμενο ατύχημα

Περιβάλλον και ενέργεια

- Παροχή φυσικού αερίου, εγγύηση για τη στήριξη των χωρών που αντιμετωπίζουν περικοπές από κάποιο εξωτερικό προμηθευτή με ρήτρα διασφάλισης για παρέμβαση της Ένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
- Ρυθμίσεις ενεργειακής απόδοσης σε διαφορετικά πεδία: τα κράτη - μέλη θέτουν εθνικούς δεσμευτικούς στόχους για την εξοικονόμηση ενέργειας σε ειδικούς τομείς (π.χ. ανακαίνιση δημοσίων κτηρίων, έξυπνα συστήματα μέτρησης της κατανάλωσης, ελέγχους)
- Ευρωένσημο: φορολόγηση των φορτηγών για την περιβαλλοντική ζημία που προκαλούν (θόρυβος, ρύπανση)
- Απαγόρευση της εμπορίας των παρανόμως υλοτομημένων προϊόντων ξύλου
- Μειώθηκαν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στα καινούρια αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά
- Περιορισμός της περιεκτικότητας σε φώσφορο των απορρυπαντικών ρούχων και των καθαριστικών πλυντηρίων πιάτων, προκειμένου να προστατευτούν τα ψάρια
- Θέσπιση υψηλότερων στόχων για τα κράτη - μέλη ως προς τη συλλογή και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών συσκευών. Οι παραγωγοί θα συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της προσπάθειας.
- Εμπορία εκπομπών: Δόθηκε η ευχέρεια για παρέμβαση στην αγορά εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για να αποφευχθεί η περαιτέρω πτώση των τιμών
- Θέσπιση νέων υποχρεώσεων για τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται πλωτές εξέδρες εξαγωγής πετρελαίου και αερίου. Οι εταιρείες θα έχουν πλήρη ευθύνη για κάθε περιβαλλοντική ζημιά

Ενιαία αγορά και βιομηχανία

- Ευρωπαϊκές ευρεσιτεχνίες, χορήγηση μιας μοναδικής άδειας που έχει ισχύ σε όλα τα κράτη - μέλη εκτός της Ιταλίας και της Ισπανίας
- Τηλεπικοινωνιακό πακέτο, βελτίωση της διαχείρισης του ραδιοφάσματος και αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, καθώς και ενίσχυση των δικαιωμάτων των χρηστών του διαδικτύου
- Δημόσιες προμήθειες: Θεσπίστηκαν νέα αντικειμενικά κριτήρια για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων στην ΕΕ, περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και καινοτόμων κριτηρίων και όχι μόνο βάσει της τιμής
- Έρευνα: το νέο πρόγραμμα Horizon 2020 θα προωθήσει την έρευνα στις αναδυόμενες τεχνολογίες και σε εκείνες που έχουν αναπτυξιακή δυναμική. Απλοποίηση διαδικασιών για την πρόσβαση των ΜΜΕ που δικαιούνται ιδιαίτερης προσοχής

Δικαιοσύνη και πολιτικές ελευθερίες

- Σκληρότερες ποινές για τους διακινητές ανθρώπων. Στα θύματα παρέχεται συνδρομή σε όλα τα κράτη - μέλη
- Αναθεωρήθηκε η νομοθεσία για τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, προκειμένου να περιληφθούν και τα αδικήματα του διαδικτύου. Οι ιστοσελίδες θα αποσύρονται ή θα σβήνονται. Ο παιδικός σεξουαλικός τουρισμός ποινικοποιείται και οι παραβάτες θα διώκονται.
- Προστέθηκαν ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σε πολλές διεθνείς συμφωνίες

Δημοσιονομικό πλαίσιο: προϋπολογισμός και δράσεις που χρηματοδοτούνται με χρήματα της ΕΕ

- Το ΕΚ υιοθέτησε ένα ανώτατο όριο ύψους 960 δισ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων για επτά έτη (2014-2020), που αποτελεί περίπου το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, για να χρηματοδοτηθεί μεταξύ άλλων η γεωργία, η συνοχή, η εκπαίδευση, η έρευνα και οι διεθνείς δράσεις
- Το 34% των πόρων θα διατεθεί σε δράσεις συνοχής και περιφερειακής πολιτικής, με έμφαση σε σχέδια που προωθούν την ανάπτυξη και την απασχόληση
- 14,7 δισ. ευρώ θα διατεθούν για να ενισχυθούν οι σπουδές των νέων στο εξωτερικό, από το οποίο 1/3 θα δοθεί στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα Erasmus.Με πάνω από 5 εκατ. πολίτες ωφελούμενους.
- Η έρευνα (2014-2020) θα λάβει το 7,2% των ευρωπαϊκών κονδυλίων

Γεωργία και αλιεία

- Θεσπίστηκαν νέα κριτήρια για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης. Οι αποδέκτες θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται με περιβαλλοντικά κριτήρια. Τα κονδύλια θα χορηγούνται μόνο σε ενεργούς γεωργούς και οι πληρωμές προς τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις θα μειωθούν βαθμιαία
- Οι ποσοστώσεις ζάχαρης θα εκπνεύσουν τον Σεπτέμβριο του 2017. Το ισχύον σύστημα φύτευσης αμπέλων θα λειτουργήσεις έως το 2030
- Εκσυγχρονίστηκε η νομοθεσία σχετικά με την ονομασία προελεύσεως και τον τόπο της αγροτικής παραγωγής
- Μεταρρυθμίστηκε η αλιευτική πολιτική, ούτως ώστε να περιοριστεί η υπεραλίευση και να απαγορευτούν οι απορρίψεις ψαριών στη θάλασσα. Οι αλιείς πρέπει να τηρούν την αρχή περί μέγιστης βιώσιμης εκμετάλλευσης για κάθε αλιευτικό απόθεμα

Εξωτερικές σχέσεις και διεθνείς σχέσεις 

- Εγκρίθηκε η συμφωνία SWIFT για τη μεταφορά των τραπεζικών δεδομένων στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των μέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
- Έγκριση της συμφωνίας για τα προσωπικά δεδομένα των επιβατών, όταν περιελήφθησαν ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη χρήση τους
- Απόρριψη συμφωνίας ACTA (καταπολέμηση της παραποίησης), γιατί θεωρήθηκε ότι προσφερόταν σε παρερμηνείες και μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα των πολιτών στο διαδίκτυο
- Ίδρυση της ευρωπαϊκής διπλωματικής υπηρεσίας, το ΕΚ, ενέκρινε τη νέα Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης υπό την Κάθριν Άστον
- Εγκρίθηκε η νέα αλιευτική συμφωνία με το Μαρόκο