Την προηγούμενη Τρίτη και Τετάρτη ολοκληρώθηκαν στις Βρυξέλλες τα Συμβούλια Υπουργών Παιδείας και Νεολαίας για την περίοδο της Ελληνικής Προεδρίας.

Στο Συμβούλιο Υπουργών για θέματα νεολαίας προέδρευσε ο Γεν. Γραμματέας Νέας Γενιάς, Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Η Ελληνική Προεδρία δια της Γ.Γ Νέας Γενιάς απέσπασε τα συγχαρητήρια πολλών κρατών για την δουλειά που έγινε στα θέματα νεολαίας το εξάμηνο αυτό της Προεδρίας.

Ο Γεν. Γραμματέας Νέας Γενιάς έθεσε ως προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας ως μέσο της κοινωνικής ενσωμάτωσης των νέων, ενώ πάλεψε να υιοθετηθούν ακόμα και οι πιο ριζοσπαστικές απόψεις σχετικά με την υποστήριξη των ευρωπαίων νέων  μέσα στη κρίση και ιδιαίτερα αυτών του Νότου.

Σημειωτέον, ότι ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος ήταν ο νεότερος ανάμεσα στους 28 άλλους ομολόγους του και ίσως ο νεότερος που έχει προεδρεύσει ποτέ σε Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες.