Το κτιριακό συγκρότημα του ΞΕΝΙΑ Καλαμπάκας, ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά έργα του κορυφαίου αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο μνημείο της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, καταρρέει, εγκαταλελειμμένο, εδώ και μία εικοσαετία.

Το δημοτικό συμβούλιο Καλαμπάκας, λαμβάνοντας υπόψιν την υψηλή αισθητική και λειτουργική αξία του ως άνω συγκροτήματος, αλλά και το γεγονός ότι αυτό εντάσσεται σε μία μεγάλη ζώνη πρασίνου και γειτνιάζει με δομές πολιτιστικού και υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτιμά ότι το συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα θα μπορούσε να περιέλθει στη δικαιοδοσία του δήμου και να ενταχθεί σε ένα ενιαίο σύνολο δομών, προς όφελος όλων των δημοτών.

Ειδικότερα, όπως προτείνεται, σε χώρους των εγκαταστάσεων θα μπορούσαν να στεγασθούν κοινωνικές δομές (Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων), πολιτιστικές δραστηριότητες (Θεατρικό Εργαστήριο, Μουσική Σχολή) και ποικίλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Περαιτέρω, στην πρόταση του δήμου επισημαίνεται ότι το όλο εγχείρημα της διαμόρφωσης του χώρου θα μπορούσε να αποτελέσει ενδιαφέρον αντικείμενο μελέτης από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π., έτσι ώστε ο χώρος να αξιοποιηθεί σύμφωνα με τη λιτή και αφαιρετική αρχιτεκτονική αντίληψη του δημιουργού του.

Ο Φώτης Κουβέλης έθεσε το εξής ερώτημα στους αρμόδιους υπουργούς:

- Εάν προτίθενται να ικανοποιήσουν το αίτημα για την παραχώρηση του ΞΕΝΙΑ στο δήμο Καλαμπάκας, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί ο χώρος προς όφελος των δημοτών.