Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελος Μεϊμαράκης θα συναντηθεί αύριο Τρίτη 3 Ιουνίου 2014 στις 13.00, με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων κ. Ευγένιο Γιαννακόπουλο, ο οποίος θα του παραδώσει την Έκθεση πεπραγμένων της Αρχής για το έτος 2013.