Αποφοίτησαν και αναλαμβάνουν ενεργό υπηρεσία 41 ανθυπολοχαγοί  του Πυροβολικού. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής στη Νέα Πέραμο Αττικής παρέστη και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος ο οποίος και απένειμε τιμητικά το αναμνηστικό ξίφος του Όπλου στον πρωτεύσαντα του Τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης, Ανθυπολοχαγό Παπακώστα Παναγιώτη. 

Ανάμεσα στους αποφοιτήσαντες είναι και δύο γυναίκες