Τη θέση του στο υπουργείο Περιβάλλοντος φέρεται να διατηρεί ο υφυπουργός Ασημάκης Παπαγεωργίου.