Νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανέλαβε ο Γεώργιος Καρασμάνης.

Ο κ. Καρασμάνης αντικαθιστά τον Αθανάσιο Τσαυτάρη.