Σε διευκρινιστική ανακοίνωση προέβη ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, σχετικά με διάταξη του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις», που είναι στη Βουλή και αφορά την αναστολή των συνδεομένων με τη βουλευτική ιδιότητα ατελειών και προνομίων, λόγω τελέσεως συγκεκριμένων αξιοποίνων πράξεων.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η διάταξη αυτή δεν έχει τελική μορφή, αφού θα τύχει επεξεργασίας τόσο στην αρμόδια διαρκή επιτροπή της Βουλής όσο και στο τμήμα διακοπών της Βουλής. Κατά τις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, θα ληφθούν υπόψη οι θέσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις των κυρίων βουλευτών, προκειμένου να λάβει η διάταξη την τελική της μορφή, με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συναίνεση».