Την πρότασή του για τη δημιουργία διευρυμένου Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) στο πλαίσιο της πολιτικής της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενιαίων επαγγελματικών φορέων ανά ειδικότητα που θα «στεγάζουν» όλους όσοι έχουν παραπλήσιες ειδικότητες, δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Παιδείας. Η σχετική διαβούλευση θα τερματιστεί στις 6 Μαΐου.

 Έτσι, συγκροτούνται διευρυμένα επιμελητήρια και επιστημονικές ενώσεις που θα χορηγούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης. Θα συγκροτηθούν με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής κοινοτικής οδηγίας, για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των κολεγίων που συνεργάζονται με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας, αφορά:

 α) στην άδεια άσκησης επαγγέλματος για τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τους επαγγελματίες του κλάδου,

β) στην πρόσβαση, εξέλιξη και ανέλιξη των πτυχιούχων σε τομείς επαγγελματικών δραστηριοτήτων,

γ) στη «συμβατότητα» των πρακτικών που ακολουθούνται στη χώρα μας για τη μετάβαση των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας σε σχέση με τις αντίστοιχες πρακτικές που ακολουθούνται στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικά για τους μηχανικούς, ορίζεται ότι: 

  Ιδρύεται ενιαίος φορέας με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία (π.χ. ένα διευρυμένο ΤΕΕ), ο οποίος θα επιλαμβάνεται ολόκληρου του φάσματος του επαγγέλματος του μηχανικού και των τεχνικών. Ο φορέας αυτός θα πιστοποιεί τις γνώσεις, την εμπειρία και τις ικανότητες κάθε υποψηφίου, θα διασφαλίζει την ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των μελών του, την δεοντολογία των μελών του, θα τηρεί επιστημονικό μητρώο με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που θα συγκροτηθεί από το υπουργείο Παιδείας.

 Ο νέος φορέας δεν θα χορηγεί άδεια επαγγέλματος μόνο στους πτυχιούχους πανεπιστημίου όπως γινόταν έως σήμερα, αλλά και στους πτυχιούχους ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) με διδακτορικό δίπλωμα ή και έρευνα, πτυχιούχους ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης) με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης, πτυχιούχους ΤΕΙ (τεχνολογικής κατεύθυνσης), απόφοιτους ΙΕΚ και άλλων τεχνικών σχολών, πτυχιούχους «μικρού Πολυτεχνείου» (ΚΑΤΕ - ΚΑΤΕΕ και ΤΕΙ πριν από το ν. 2916/2001).

 Ο Ενιαίος Φορέας θα καταρτίζει κώδικες, πίνακες αντιστοιχίας, κανονιστικά πλαίσια, διαδικασίες κ.λπ. και θα έχει το δικαίωμα τήρησης και διατήρησης επαγγελματικού μητρώου για όλες τις κατηγορίες των τεχνικών. Επίσης, θα πιστοποιεί τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε διάφορες βαθμίδες τεχνικής ευθύνης.

 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, «Η οργάνωση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα θα εξειδικευτεί ανάλογα με τους τομείς ανάπτυξης και παραγωγής και σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των αρμόδιων υπουργείων και επιστημονικών, επαγγελματικών συλλόγων και φορέων».

 Να σημειωθεί, τέλος, ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει εκφράσει τις διαφωνίες του για το όλο θέμα, επειδή θα καλούνται τα νέα επιμελητήρια να χορηγήσουν άδειες εργασίας σε όλους όσοι διαθέτουν τα προσόντα που ορίζει ο νόμος.