Σε Γενικές Γραμματείες που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εσωτερικών ορίστηκαν νέοι επικεφαλής

Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής αναλαμβάνει ο Μανώλης Μαματζάκης, καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Sussex, υπεύθυνος του τομέα Τραπεζικής στο School  Business and Economics του ίδιου Πανεπιστημίου.

Η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου η οποία κατείχε και τη θέση του Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, παραμένει στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ανέλαβε ο γιατρός Γρηγόρης Ροκαδάκης.

Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου αναλαμβάνει ο Σπυρίδων Σπυρίδων, μαθηματικός, πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος και δήμαρχος Πόρου.

Επίσης, Επικεφαλής του ΣΟΕ (Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων) ορίζεται ο Στεφανάδης Χριστόδουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Τραπεζικής του ίδιου Πανεπιστημίου.