«Η εργασία σε περισσότερο ασφαλείς, υγιείς και παραγωγικούς χώρους αποτελεί κοινό όραμα όλων μας» ανέφερε, μιλώντας σήμερα κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, ο υφυπουργός Εργασίας, Βασίλης Κεγκέρογλου.

Ο κ. Κεγκέρογλου επισήμανε ότι, «λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δυσμενή συγκυρία, τις ραγδαίες εξελίξεις στον κόσμο της εργασίας αλλά και τη διαφαινόμενη βελτιούμενη κατάσταση στη χώρα μας, καθίσταται περισσότερο από επιτακτική σήμερα η ανάγκη λήψης μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις επιχειρήσεις αλλά και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων αναδυόμενων κινδύνων στην εργασία».

Συνεχίζοντας τόνισε ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα:

- Στη διαμόρφωση ενός κοινού στρατηγικού πλαισίου πολιτικής ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

- Στη βελτίωση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία στις μικρές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

- Στις δημογραφικές αλλαγές σε σχέση με την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

- Στη βελτίωση στην πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε χθες και σήμερα στο Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προεδρίας.