Για κρίσιμο σημείο καμπής στην Ευρώπη μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος μιλώντας στο Μέγαρο Μουσικής, στη διάρκεια ημερίδας υπό τον τίτλο: «Τραπεζική Ένωση, Νομισματική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη».

Ο κ. Παπαδήμος σημείωσε ότι «τα μέτρα χαλάρωσης που εφαρμόζουν οι Κεντρικές Τράπεζες δεν θα διατηρηθούν επ΄άπειρον. Οι Κεντρικές τράπεζες στην ουσία παρέχουν πίστωση χρόνου στις κυβερνήσεις προκειμένου αυτές με τη σειρά τους να υλοποιήσουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές και να εξυγιάνουν τα δημοσιονομικά τους».

Ο κ. Παπαδήμος επισήμανε ότι παρόλο που στην Ευρωζώνη έχουν γίνει σημαντικά βήματα προκειμένου να εξέλθει από την κρίση, παραμένουν ακόμη σοβαρές προκλήσεις οι οποίες θα πρέπει ν΄αντιμετωπιστούν. Και τούτο διότι η αντιμετώπιση της κρίσης συνοδεύτηκε από υψηλό οικονομικό και κοινωνικό κόστος. «H Ευρώπη βρίσκεται σε σημείο καμπής, η ανάπτυξη θα είναι αργή» τόνισε

Τη στιγμή μάλιστα που η ανάκαμψη της ευρωζώνης προσκρούει σε εμπόδια, ιδιαίτερα σε υπερχρεωμένες χώρες όπου η δημοσιονομική πολιτική δεν μπορεί να είναι επεκτατική. Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε ότι η αναδιάρθρωση του χρέους θα μπορούσε να συμβάλει στην επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης.

Ο κ. Παπαδήμος επισήμανε την ανάγκη για ευρεία συναίνεση για μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τη λειτουργία των αγορών και των θεσμών, στρατηγικές που θα ενισχύσουν το ανθρώπινο κεφάλαιο και θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα, μειώνοντας τη διαρθρωτική ανεργία.