Πέντε βουλευτές της ΔΗΜΑΡ δημοσίευσαν ένα κείμενο 10 σημείων για την επανεκκίνηση της «Νέας ΔΗΜΑΡ». Οι βουλευτές Δημήτρης Αναγνωστάκης, Γιώργος Κυρίτσης, Γιάννης Πανούσης, Νίκη Φούντα και Θωμάς Ψύρρας έδωσαν στη δημοσιότητα τα 10 σημεία – αρχές που όπως λένε «πρέπει να αποτυπωθούν στη νέα οργανωτική δομή της ΔΗΜΑΡ».
 
Για αυτούς αποτελούν προϋπόθεση και όχι πρόταση και ζητούν μέσα από τη Νέα ΔΗΜΑΡ ένα κόμμα: δημοκρατικό, αριστερό, αρχών και αξιών,       μεταρρυθμιστικό/υπεύθυνο/υπόλογο, ανοικτό, ευρωπαϊκό, δομημένο, δικτυωμένο, μη-εξαρτημένο, ανανεωμένο. 
 
Δέκα επίθετα που για τους πέντε βουλευτές της ΔΗΜΑΡ, αποτελούν ορόσημα για το μέλλον και σκιά για το παρελθόν. Αιχμές και καρφιά για την έως τώρα πορεία που βέβαια αν δεν αποτυπωνόταν στην κάλπη και το 1,2% ήταν 3% και εξέλεγαν έναν βουλευτή δεν θα έβγαιναν στην επιφάνεια. 
 
Στις επεξηγήσεις μάλιστα που έδωσαν τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα καθώς ξεκαθαρίζουν τα εξής: 
 
«Ø Το «δημοκρατικό» δεν ταυτίζεται με τη δημοκρατικότητα των στελεχών και των μελών ή τη δημοκρατικοφάνεια των διαδικασιών αλλά υιοθετεί (από τη βάση ως την κορυφή) τις αρχές της διαφάνειας, της συλλογικότητας, της συνδιαμόρφωσης των αποφάσεων.
Ø Το «αριστερό» δεν αντιπαρατίθεται απλώς προς το «δεξιό» αλλά εκφράζει και υλοποιεί πολιτικές και κοινωνικές ιδέες και πράξεις που στοχεύουν στην κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και την κοινή ευημερία και συγκρούονται με τα κατεστημένα συμφέροντα.
Ø Το «αξιακό» δεν αφορά μόνο σε ζητήματα πολιτικής ηθικής και ιστορικών αρχών και παραδόσεων της Αριστεράς αλλά οφείλει να καλύπτει όλες τις ενέργειες των στελεχών και μελών που κινούνται στο δημόσιο χώρο μακριά από πελατειασμούς, αναξιοκρατία, διαφθορά κλπ.
Ø Το «μεταρρυθμιστικό/υπεύθυνο/υπόλογο» δεν απευθύνεται τόσο στο κάθε στέλεχος/μέλος χωριστά αλλά αφορά στη δράση όλου του κόμματος, το οποίο οφείλει να λαμβάνει υπόψη το εθνικό και δημόσιο συμφέρον, να προβάλλει το μεταρρυθμιστικό του πρόγραμμα και να λογοδοτεί για κάθε του κίνηση (σωστή ή λάθος), προβαίνοντας σε έντιμη αυτοκριτική.
Ø Το «ανοικτό» δεν σημαίνει «ξέφραγο αμπέλι» όπου μπαινοβγαίνει ο καθένας αλλά σηματοδοτεί τη φιλοσοφία, δόμηση και λειτουργία ενός κόμματος όπου όλοι οι συναγωνιστές μπορούν να βρουν θέση και ρόλο.
Ø Το «ευρωπαϊκό» δεν αναφέρεται απλώς στην ένταξη στα σοσιαλιστικά κόμματα της Ευρώπης αλλά στη συνεχή επαφή, ενημέρωση και παρέμβαση στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι και στην επίτευξη του ευρωπαϊκού οράματος.
Ø Το «δομημένο» δεν αντιδιαστέλλεται με το «χύμα» ή το προσωπικό σύστημα αλλά προϋποθέτει σταθερή δομή και λειτουργία του κόμματος, με ιεραρχία, ηγετική ομάδα και σαφείς αρμοδιότητες.
Ø Το «δικτυωμένο» δεν παραπέμπει σε πληροφοριακά συστήματα ή σε τηλεδημοκρατία αλλά επισημαίνει ότι τα σύγχρονα κόμματα οφείλουν να χρησιμοποιούν τα Νέα Μέσα για να διαχέουν τις ιδέες τους και να συνομιλούν με το κοινό (ιδίως το νεανικό).
Ø Το «μη-εξαρτημένο» δεν αποτελεί κάποιου είδους μομφή για το παρελθόν αλλά υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους διαφάνειας ως προς τα οικονομικά, τους χρηματοδότες, τη διαχείριση αλλά και τις σχέσεις με τα κέντρα εξουσίας.
Ø Το «ανανεωμένο» δεν σχετίζεται μόνο με τις ηλικίες της ηγετικής ομάδας αλλά πρέπει να σηματοδοτεί τόσο την εγγραφή νέων μελών όσο και την ανάδειξη σε υπεύθυνες θέσεις νέων ανθρώπων».
 
Τα ερωτήματα εύλογα λοιπόν, μέχρι τώρα  η ΔΗΜΑΡ
 
-Δεν λειτουργούσε με βάση τις αρχές της διαφάνειας, της συλλογικότητας, της συνδιαμόρφωσης των αποφάσεων;
-Δεν λάμβανε υπόψη το εθνικό και δημόσιο συμφέρον;
-Δεν υπήρχε πλήρης διαφάνεια ως προς τα οικονομικά, τους χρηματοδότες, τη διαχείριση αλλά και τις σχέσεις με τα κέντρα εξουσίας;
 
T.A.
TAGS