Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε., κόστισε μόλις 14 εκατ. ευρώ, επισημαίνει σε σημερινό δημοσίευμά του, το έντυπο ευρωπαϊκής ενημέρωσης Agence Europe.

Το δημοσίευμα σημειώνει, ότι η Ελλάδα είχε υποσχεθεί μια «σπαρτιάτικη Προεδρία», με μέγιστο προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και όπως φαίνεται το πέτυχε.

Όπως αναφέρεται, το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε για να καλύψει όλες τις επίσημες μετακινήσεις για το αποσπασμένο προσωπικό στις Βρυξέλλες κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, καταλύματα για τις αντιπροσωπείες που επισκέφθηκαν την Αθήνα και υπηρεσίες διερμηνείας.

Η Προεδρία αναφέρει, ότι ορισμένες από τις δαπάνες (περίπου 2,5 εκατ. ευρώ) καλύφθηκαν από χορηγίες, με 25 επιχειρήσεις να έχουν λάβει μέρος στο σχετικό πρόγραμμα χορηγιών.