Ο πρόεδρος της Βουλής, Ευάγγελος Μεϊμαράκης δέχτηκε σήμερα τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του ΚράτουςΙωάννη Σακελλαρίου, ο οποίος του επέδωσε την ετήσια έκθεση της Αρχής για το έτος 2013.

Ο κ. Μεϊμαράκης παραλαμβάνοντας την έκθεση, ανέφερε πως αποτελεί ένα σημαντικό πόνημα, το οποίο η Βουλή λαμβάνει σοβαρά υπόψιν και θα διαβιβαστεί στους βουλευτές και τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής προκειμένου να γίνει αντικείμενο μελέτης και συζήτησης.