«Πυρά» κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ για το νέο θεσμικό πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο.

Η Κουμουνδούρου κατηγορεί την κυβέρνηση για «έφοδο στις θέσεις ευθύνης» με στόχο «να ελέγξει πλήρως τη διοικητική ιεραρχία και να επιβάλει πλήρη συμμόρφωση προς τα μνημονιακά σχέδια στον χώρο του δημοσίου, συνεχίζοντας και διευρύνοντας τον άκρατο κομματισμό».

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του ΣΥΡΙΖΑ, σε εκτενή ανακοίνωσή του για το θέμα αυτό, τονίζει ότι η κυβέρνηση εισάγει μια προσχηματική διαδικασία εξετάσεων και κυρίως μια διάτρητη διαδικασία συνεντεύξεων με υπέρμετρα αυξημένο ειδικό βάρος για την επιλογή των νευραλγικών θέσεων των γενικών διευθυντών και διευθυντών (σε ποσοστό 70% και 60%, αντίστοιχα). Να σημειωθεί, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, και η θεσμοθέτηση της συμμετοχής ιδιωτών εμπειρογνωμόνων στα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σε αντιδιαστολή με την παντελή απουσία εκπροσώπων των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, οι μεταβατικές διατάξεις αποκαλύπτουν πλήρως τις μικροκομματικές επιδιώξεις των δύο εταίρων μιας κυβέρνησης μειοψηφίας να αλώσει τον κρατικό μηχανισμό, καθώς με την ισχύ των νέων οργανισμών επέρχεται αυτοδίκαιη λήξη της θητείας των προϊσταμένων των προϋφιστάμενων οργανικών μονάδων. Για το μεταβατικό διάστημα, το οποίο μπορεί να διαρκέσει χρόνια, με βάση τη μέχρι σήμερα πρακτική των κυβερνώντων, αλλά και την πολυπλοκότητα και το κόστος του προτεινομένου συστήματος, η επιλογή προϊσταμένων κάθε βαθμίδας θα γίνεται με πρακτικές αναθέσεων, με τοποθετήσεις βάσει υπουργικών αποφάσεων, τονίζει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «οι διακηρύξεις και οι βερμπαλισμοί περί "αξιοκρατίας, διαφάνειας και αντικειμενικότητας" δεν μπορούν να πείσουν κανέναν» και επισημαίνει ότι η κυβερνητική πολιτική διαμορφώνει «ένα αποκρουστικό και αντίθετο με τα συμφέροντα των πολιτών και των εργαζομένων σύστημα ημετέρων και άκρατης κομματικοποίησης, που μας γυρίζει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα».