Γράφει ο Ιωάννης Μαρτέλλος 

Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τη χρηματοδότηση των πολιτικών και των κομμάτων έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση που ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή λίαν συντόμως νομοσχέδιο για το αποκαλούμενο «πολιτικό χρήμα».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του newpost.gr οι βασικές διατάξεις, αν και ορισμένες ίσως τροποποιηθούν την ύστατη στιγμή είναι οι εξής:

* Η χρηματοδότηση των κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα να γίνεται μέσω ενός και μόνο τραπεζικού λογαριασμού.

έλεγχος των οικονομικών των βουλευτών να είναι αυστηρός και πραγματικός, να γίνεται από επιτροπή ελέγχου (βλέπε «πόθεν έσχες») και σε περίπτωση παραβάσεων του νόμου, όπως άλλωστε προβλέπει το Σύνταγμα (άρθρο 29, παρ. 2), να εκπίπτουν του βουλευτικού αξιώμα­τος.

*Τα μέλη των οικογενειών των πολιτικών να μη συμμετέχουν σε επι­χειρήσεις, που αναλαμβάνουν δημόσια έργα και προμήθειες του Δη­μοσίου.

*Απαγόρευση χορήγησης εισιτηρίων σε ετεροδημότες.

* Απαγόρευση χορήγησης δανείων από τις τράπεζες σε κόμματα ή συνασπισμούς κομμάτων με εγγύηση την κρατική χρηματοδότηση πέραν του τρέχοντος έτους.

*Καθιέρωση εξάρτησης του ποσοστού κρατικής χρηματοδότησης από τα πραγματοποιηθέντα καθαρά έσοδα του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού του προηγούμενου της χρηματοδότησης οικονομικού έτους.

*Καθιέρωση ιδιωτικής χρηματοδότησης μόνον με ονομαστικές καταθέσεις ή με άλλο τρόπο ταυτοποίησης χρηματοδότη.

*Ορισμός περιόδου ελέγχου των προεκλογικών δαπανών υποψηφίων σε έξι μήνες πριν από την προκήρυξη των εκλογών και από την περίοδο που προκηρύσσονται οι εκλογές.

*Η επιβολή σε όλους τους βουλευτές και ευρωβουλευτές της διακίνησης εσόδων-εξόδων μέσω ενός τραπεζικού λογαριασμού, τηρουμένου σε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα που έχει την έδρα του και είναι εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια.