Στη σημασία του Προγράμματος Εθελοντικής Επιστροφής και Επανένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, αναφέρθηκε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, Βασίλης Κικίλιας, στην ημερίδα ενημέρωσης με τίτλο «Εθελοντική Επιστροφή και Επανένταξη Υπηκόων Τρίτων Χωρών στη χώρα καταγωγής τους» που διοργάνωσε το γραφείο Ελλάδας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε το πρόγραμμα πετυχημένο και ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια με τη λειτουργία έχει ισορροπήσει το ισοζύγιο εισροών και εκροών μεταναστών. Συγκεκριμένα, ενώ τα προηγούμενα χρόνια στους τρεις ανθρώπους που έρχονταν, ένας έφευγε, τώρα το αντίστοιχο νούμερο είναι δύο προς ένας. Ο κ. Κικίλιας περιέγραψε πως τα ποσοστά εισόδου μεταναστών έχουν μειωθεί τόσο στα χερσαία, όσο και στα θαλάσσια σύνορα της χώρας.

Αναφέρθηκε στη ιδιότητά του ως γιατρός και τόνισε πως έχει κοινωνικό έργο να δώσει, ιδιαίτερα στις μονογονεϊκές οικογένειες και στις γυναίκες που πέφτουν θύματα εμπορίας (Trafficking).

Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο Δανιήλ Εσδράς, επικεφαλής της Ελληνικής Αποστολής του ΔΟΜ και ο αστυνομικός διευθυντής Παναγιώτης Μαρκετάκης, διευθυντής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του υπουργείου Δημόσιας Τάξης.