Την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της ελληνικής Προεδρίας στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου στον τομέα του Τουρισμού πραγματοποίησε η αρμόδια υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη, με αφορμή την 22η επέτειο της ίδρυσης του ΟΣΕΠ και την ανάληψη της Προεδρίας του από την Ελλάδα.

Η κ. Κεφαλογιάννη επισήμανε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην Ομάδα Εργασίας για τη Συνεργασία στον Τουρισμό του ΟΣΕΠ από το 1994. Αναφερόμενη στις προτεραιότητες της κυβέρνησης, είπε ότι η ελληνική Προεδρία στον ΟΣΕΠ θα προωθήσει περαιτέρω τους στόχους που διατυπώθηκαν στη «Διακήρυξη των αρμόδιων για τον Τουρισμό υπουργών των κρατών- μελών του Οργανισμού της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου» που υιοθετήθηκε στο Κίεβο στις 10 Οκτωβρίου 2013.

Μεταξύ άλλων, θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη εξειδικευμένων μορφών τουρισμού, όπως του κινηματογραφικού και του γαστρονομικού τουρισμού, ως εργαλεία μάρκετινγκ προορισμού στις χώρες ΟΣΕΠ και θα εξετάσει τους καλύτερους δυνατούς τρόπους, με τους οποίους αυτές οι μορφές τουρισμού μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για την προσέλκυση ξένων παραγωγών ταινιών και τουριστών, καθώς και για την προβολή των τοπικών αυθεντικών προϊόντων και την ανάδειξη της πλούσιας εθνικής (ethnic), περιφερειακής και τοπικής κουζίνας στην περιοχή του ΟΣΕΠ.

Όπως ανάφερε η υπουργός, θα ενισχυθεί περεταίρω η στενή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO) και για τον σκοπό αυτόν, θα διερευνηθούν τρόποι υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Οργανισμού ΟΣΕΠ και του UNWTO, με έμφαση στη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΟΤ θα οργανώσει σύνοδο των αρμόδιων για τον Τουρισμό υπουργών, των κρατών- μελών του Οργανισμού, το φθινόπωρο (Οκτώβριο ή Νοέμβριο), όπου θα συζητηθούν όλα τα παραπάνω θέματα.