Σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός πόλεων, εκπαίδευσε η 71η Αερομεταφερόμενη ταξιαρχία «ΠΟΝΤΟΣ» τους 35 άνδρες του Ιορδανικού Στρατού που ήρθαν στη χώρα μας.

Τους ανατέθηκαν σύνθετες αποστολές που θα έπρεπε να τις φέρουν εις πέρας αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις ιδιαίτερες δυσκολίες που παρουσιάζονται σε επιχειρήσεις εντός κατοικημένων περιοχών. Η εκπαίδευση έγινε στο ειδικό Κέντρο που διαθέτει η χώρα μας στο Κιλκίς από τις 23 έως και τις 27 Ιουλίου.

Η χώρα μας διαθέτει τη τεχνογνωσία στις επιχειρήσεις αυτές και αρκετές χώρες ενδιαφέρονται να στείλουν τους άνδρες τους να εκπαιδευτούν στην Ελλάδα.