Την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη «μικρή ΔΕΗ» ζητεί το ΚΚΕ.

Ταυτόχρονα τονίζει πως πρέπει να καταργηθεί το πλαίσιο που έχει οδηγήσει, όπως λέει σε ουσιαστική ιδιωτικοποίηση και αναφέρεται συγκεκριμένα στους νόμους 1914/90, 2773/99, ΠΔ 333/2000, Ν. 3426/2005, Ν. 4001/2011, Ν. 4237/2014, ενώ εκφράζει την αντίθεσή του στο σύνολο του προωθούμενου κοινοτικού πλαισίου απελευθέρωσης του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σχετικά με τη συζήτηση για το δημοψήφισμα ο Περισσός επισημαίνει πως το αντικείμενο του δημοψηφίσματος επιβάλλεται να είναι το παραπάνω πλαίσιο, δηλαδή η κατάργηση όλων των νόμων που έχουν ψηφιστεί για την απελευθέρωση της ενέργειας και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένου και αυτού για τη «μικρή ΔΕΗ».