Τη Δευτέρα 7 Ιουλίου ο Πρόεδρος της Βουλής Ευάγγελος Μεϊμαράκης θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) κ. Κωνσταντίνο Λουρόπουλο

Ο κ. Λουρόπουλος θα του επιδώσει την Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής.