Στις τάξεις του Πυροβολικού ανήκουν πλέον 47 δόκιμοι αξιωματικοί που κατετάγησαν με την Ά ΕΣΣΟ του 2014 και κρίθηκαν ικανοί να αναλάβουν ηγετικά καθήκοντα.

Η τελετή ονομασίας των υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών σε Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Πυροβολικού στην Νέα Πέραμο Αττικής, Τα πρόγραμμα της τελετής περιλάμβανε, δοξολογία, παράδοση των καθηκόντων των αποχωρούντων εφέδρων αξιωματικών στους νέους μαθητές, επίδοση των πτυχίων, ανάγνωση Ημερήσιας Διαταγής και παρέλαση τμημάτων.


Στην τελετή, το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκπροσώπησε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Πυροβολικού του ΓΕΣ υποστράτηγος Μενέλαος Μεϊμάρης, ο οποίος και μετέφερε το σχετικό μήνυμα του αρχηγού ΓΕΣ αντιστράτηγου Χρίστου Μανωλά.