Εναρμόνιση του καθεστώτος των αποσπασμένων υπαλλήλων με αυτό των μετακλητών επιχειρείται  με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την επιλογή προϊσταμένων στις δημόσιες υπηρεσίες

Έτσι όταν οι υπάλληλοι αποσπούνται σε γραφεία υπουργών, η μετακίνηση στη νέα θέση εργασίας θα δημοσιεύεται στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, σύμφωνα η τροπολογία αναφέρει πως «η απόσπαση όσων υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών ανατρέχει στο χρόνο στον οποίο ορίζεται στην απόφαση απόσπασης, εφόσον αυτή δημοσιεύεται εντός διμήνου. Η διάταξη ισχύει από 01.06.2014».

Υπενθυμίζεται πως μέχρι πρότινος, υποχρέωση δημοσίευσης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είχαν έως τώρα (σύμφωνα με το Ν.2303/1995, με αναδρομική ισχύ από τις 13 Οκτωβρίου 1993) οι μετακλητοί υπάλληλοι. Πλέον, στη διαδικασία υπάγονται και οι αποσπασμένοι υπάλληλοι.