Τις αλλαγές που είχε προαναγγείλει κατέθεσε στο νομοσχέδιο για τη «μικρή ΔΕΗ» ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων προβλέπεται η διατήρηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στη νέα εταιρεία, ενώ  μπαίνουν προβλέψεις σύμφωνα με τις οποίες το τίμημα που θα επιτευχθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση του ποσοστού συμμετοχής της ΔΕΗ δεν θα είναι μικρότερο της λογιστικής αξίας των εισφερομένων στοιχείων.

Με την πρώτη τροπολογία, προβλέπεται η ανάληψη από τη νέα εταιρεία που θα προκύψει υποχρεώσεων όπως, η κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων εργασίας των κατηγοριών και ειδικοτήτων των Λιγνιτωρυχείων και των Σταθμών Παραγωγής, οι οικολογικές παροχές της ΔΕΗ, οι υποχρεώσεις της εταιρείας σε σχέση με την προστασία και διαχείριση των υδάτων.

Ταυτόχρονα η τροπολογία προβλέπει και την υποχρεωτική λειτουργία (υποχρεωτικά νερά) και τις νομικές δεσμεύσεις της ΔΕΗ έναντι των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων, δημοτικών ενοτήτων, δήμων και περιφερειών στις οποίες είναι εγκατεστημένες ή πρόκειται να εγκατασταθούν οι μονάδες ηλεκτρικής παραγωγής ή τα ορυχεία που περιγράφονται στον κλάδο.

Στη δεύτερη τροπολογία προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η επιτάχυνση των διαδικασιών που αφορούν στη διαθεσιμότητα, για πολεοδόμηση και μεταφορά οικισμών στη νέα θέση για λόγους κοινής ωφέλειας, των δημοσίων, των δημοτικών και των ιδιωτικών εκτάσεων.

Στη τρίτη τροπολογία διευθετούνται ζητήματα σχετικά με τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εδαφικών εκτάσεων για τις ανάγκες εκμετάλλευσης στερεών καυσίμων (λιγνίτη, τύρφης κλπ) σε περιοχές, όπου έχουν παραχωρηθεί αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης στη ΔΕΗ.