Με το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νίκος Δένδιας

Σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από τη συνάντηση, το υπουργείο Ανάπτυξης επιχειρεί να δημιουργήσει μηχανισμό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατά περίπτωση τα «κόκκινα δάνεια».

Η αναμόρφωση του Πτωχευτικού Δικαίου, ο κώδικας δεοντολογίας για τη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών που υπάρχει σήμερα, αλλά και επιπλέον δικλείδες ασφαλείας θα δημιουργήσουν ένα «καλάθι χρηματοπιστωτικών προϊόντων» και θα επιτρέψει να καταστεί σαφές - για το τραπεζικό σύστημα - ποιές είναι εκείνες οι επιχειρηματικές προσπάθειες που μπορούν να επιβιώσουν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Κατ' επέκταση δηλαδή ποιές επιχειρήσεις δικαιούνται ακόμη μία ευκαιρία μέσα από τη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε στενή συνεργασία υπουργείου και τραπεζών καθώς εκτιμάται ότι μέχρι το Σεπτέμβριο μπορούν να έχουν χαραχθεί οι κατευθυντήριες γραμμές αυτής της διαδικασίας. Στο μεταξύ σημειώνεται ότι την Παρασκευή θα συναντηθεί ο υπουργός με την τρόικα.

Όπως ανέφερε ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης, «εάν δεν εξυγιανθούν κάποια οχήματα ώστε να υπάρξουν επενδύσεις, το σύστημα δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει» ενώ το ίδιο στέλεχος συμπλήρωσε ότι η συνεργασία υπουργείου τραπεζών είναι σημαντική καθώς: το τραπεζικό σύστημα μόνο με τα δικά του κριτήρια δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει το πρόβλημα.

Επίσης υπάρχει εντατική συνεργασία υπουργείου τραπεζών και για τα επιχειρησιακά σχέδια του νέου ΕΣΠΑ καθώς η χώρα μας πρέπει να στείλει στην ΕΕ, έστω την αρχική την άποψη, μέχρι τις 17 Ιουλίου 2014. Στόχος είναι να δημιουργηθεί και για το ΕΣΠΑ ένας σύνθετος μηχανισμός που θα επιτυγχάνει την μόχλευση κεφαλαίων.