«Οι άξιοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τις θέσεις που πραγματικά αξίζουν» τόνισε κατά την ομιλία του στο Α' Θερινό Τμήμα της Βουλής, στη συζήτηση για τον τρόπο επιλογής προϊσταμένων, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, το νέο σύστημα θα προβλέπει εισαγωγή αξιοκρατικών εργαλείων για την ανάληψη θέσεων ευθύνης στη δημόσια διοίκηση. Ταυτόχρονα, μπαίνει τέλος στη λογική της επετηρίδας, αλλά και της κομματικής συχνά επιλογής. 

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε ο υπουργός, στόχος είναι να επιλέγονται οι κατάλληλοι υπάλληλοι για κάθε συγκεκριμένη διευθυντική θέση, να εντοπίζονται, δηλαδή, τα δυναμικά εκείνα χαρακτηριστικά και οι ειδικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας δημόσιος υπάλληλος για κάθε συγκεκριμένη θέση ευθύνης.

Για να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα στο νέο σύστημα, προβλέπεται η ουσιαστική εμπλοκή του ΑΣΕΠ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και προσέθεσε:

«Υπάρχουν τρόποι να κάνουμε συνεντεύξεις με διαφάνεια, με εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων και των όσων παίρνουν συνεντεύξεις, ώστε να μην έχουμε ζητήματα, τα οποία να παραπέμπουν σε πρακτικές που ενδεχομένως όντως να ήταν προβληματικές στο παρελθόν. Γι' αυτό οι συνεντεύξεις, όπως και οι γραπτές εξετάσεις, θα διεξάγονται με την ευθύνη του ΑΣΕΠ».

Το νομοσχέδιο εισάγει και μία καινοτομία, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Στις διαδικασίες αξιολόγησης, πέραν των εκπροσώπων του ΑΣΕΠ και του Δημοσίου, θα συμμετέχουν και επιλεγμένα στελέχη του ιδιωτικού τομέα ως αξιολογητές:

«Ο ιδιωτικός τομέας είναι πολύ πιο μπροστά σε ζητήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού απ' ό,τι είναι η δημόσια διοίκηση. Και αυτή η τεχνογνωσία είναι ανάγκη να μεταφερθεί στο Δημόσιο».