Οι δαπάνες στην Υγεία και η παρακολούθησή τους βρέθηκαν στο «τραπέζι» της συνάντησης του υπουργού Υγείας, Μάκη Βορίδη, με τους επικεφαλής της τρόικας στο υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για τις δαπάνες που αφορούν, στη φαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών (σε πρώτη φάση ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 100 εκατ. ευρώ), στις εισφορές του ΕΟΠΥΥ από τα ασφαλιστικά ταμεία, ώστε να τηρείται ο προϋπολογισμός του, και στις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα.

Το ζήτημα των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) μετατέθηκε για το φθινόπωρο, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η μελέτη από διεθνές ινστιτούτο για την καταγραφή των τιμών και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά.

Η τρόικα ζήτησε  εκ νέου την αύξηση στην κατανάλωση των γενοσήμων φαρμάκων, καθώς η κατανάλωσή τους είναι τώρα στο 18%- 20% του συνόλου, ενώ θεωρείται ανέφικτος ο στόχος που έχει τεθεί για ποσοστό 60% έως το τέλος του έτους.

Αμέσως μετά τη συνάντηση, κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι συζητήθηκαν τα οικονομικά της υγείας, οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων και η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, με κυρίαρχο από ελληνικής πλευράς να είναι «η τήρηση του προϋπολογισμού υγείας, χωρίς να διαλύεται το σύστημα περίθαλψης».