Το πράσινο φως έδωσε το Α' Θερινό Τμήμα της Βουλής στην τροπολογία που ρυθμίζει ζητήματα για τη βαθμολόγηση των μαθητών της Α' και Β' τάξης των Λυκείων.

Με τη νέα τροπολογία, οι μαθητές θα μπορούν να περνούν την τάξη εάν έχουν μέσο όρο απόδοσης 10 στους κλάδους μαθημάτων της «Ελληνικής Γλώσσας» και των «Μαθηματικών» τουλάχιστον δέκα.

Έτσι, σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Παιδείας, η τροπολογία ρυθμίζει τις στρεβλώσεις που είχαν παρατηρηθεί από την αρχική διατύπωση του κειμένου του νόμου αναφορικά με την προαγωγή των μαθητών. Το ποσοστό της επιτυχίας των μαθητών βελτιώνεται και οι μαθητές που παραπέμπονται τον Σεπτέμβριο είναι λιγότεροι.

Ταυτόχρονα με βελτίωση που κατατέθηκε στην ίδια τροπολογία, βελτιώνεται το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών όταν κάποιος έχει πετύχει γενικό βαθμό ίσο ή ανώτερο του δέκα και έχει τουλάχιστον οκτώ σε έναν ή δυο κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα» ή «Μαθηματικά» και ταυτόχρονα έχει επιτύχει μέσο όρο κλάδων ίσο ή ανώτερο του 12,5 -ο οποίος προκύπτει από την προφορική και γραπτή βαθμολογία στους κλάδους των μαθημάτων «Ελληνική γλώσσα», «Μαθηματικά» και «Φυσικές Επιστήμες»- τότε δεν παραπέμπεται στους ανωτέρω κλάδους και προάγεται.